Antikorózne centrum Trnava – Dinitrol

Antikorózne centrum Trnava

0949 180 306

Coburgova 74, Trnava

Antikorózna ochrana podvozku jazdených a nových vozidiel

Výrobcovia vozidiel často deklarujú záruku na karosériu vozidla proti prehrdzaveniu, no nie voči korózii. Pod pojmom prehrdzavenie sa rozumie „diera“ v karosérii vplyvom korózie, čo je pre každého motoristu katasrofálny stav jeho štvorkolesového miláčika. Dnešná doba nastavuje pohľad na vozidlo, ako na vec bežnej spotreby, výrobné náklady sú znižované, rovnako tak hmotnosť vozidla. Preto na skutočnú ochranu pred koróziou vo výrobe často nie je priestor. U nových osobných vozdiel sú z procesu ošetrenia dutín často krát vyňaté časti ako kapoty, dvere, blatíky. U podvozkov je to podobne. Úžitkové vozidlá ako napríklad dodávky sú absolútne nechránené pri korózii dutín. Tejto problematike sa čím ďalej tým viac venuje aj odborná verejsnoť, čo opisuje v mnohých článkoch. Ideálny čas na ochranu Vášho nového vozdila je hneď po jeho zakúpení, pretože nátery na jeho podvozku ešte nie sú poškodené od kamienkov a soli. Dutiny vozidla sú retaltíve bez korózie.

Vozidlá staršie ako jeden rok (1x zimná prevádzka) pokladáme z pohľadu protikoroznej ochrany za jazdené, pretože podvozkové časti a karoséria bola vystavená zvýšenej agresivite prostredia (vlhkosť, soli, kamienky, kondenzácia, umývacie prípravky,…). Takéto vozidlá majú proces korózie často krát už v štádiu tzv. počiatku, to znamená, že aj keď ešte korózia nie je viditeľná na povrchu, v spojoch a dutinách no v skutočnosti už výrazne prebieha. Tento proces je možné spomaliť, prípadne zastaviť vhodným postupom.

Terénne vozidá jazdia v náročných pomienkach, kde často krát dochádza k poškodeniu ochranných náterov podvozku vplyvom nárazu kameňov od kolies, ale aj kontaktom podvozku s terénom. Použitie dobre zvolenej antikoroznej ochrany dokáže výrazne predlžiť životnosť podvozkových skupín a aj celého vozidla. Použitý náter musí dobre odolávať oderu aj v prípade, že dôjde k poškodeniu ochrannej vrstvy až na podklad (kov). Výborným riešením pre takéhto vozidlá je kombinácia materiálov na báze kaučuku, MS-polymérov a vosku.

Nákladné vozidlá a autobusy tvoria skupinu vozidiel, ktorá v priemere ubehne najväčší počet kilometrov počas svojej životnosti, preto aj opotrebnie podvozkových skupín vplyvom posypov a soli bude vysoké. Pôvodný podvozkový nástrek „z výroby“ vydrží na podvozku často kratšie ako dva roky súvislej prevádzky. Práve kôli tomu je dodatočný antikorózny nástrek týchto vozdiel, hlavne autobusov v monohých krajinách EU predpísaný legislatívne ako pravidelný, nakoľko sa jedná o hromadné dopravné prostriedky. Pomer nákladov na ošetrenie takého vozidla k jeho obstarávacej cene je zanedbateľný, priam mizivý, no výsledný efekt veľký. Vhodná antikorózna ochrana dokáže výrazne predlžiť žvotnosť takého vozidla, zachovať jeho bezpečnost a v neposlednej rade aj hodnotu. Odstávka autobusu za účelom opravy skorodovaných podvozkových nosníkov znamená zásah do nosnej konštruckie čo vo finále smeruje ku generálnej oprave, ktorá je nočnou morou každého prepravcu.

Doprajte svojmu veteránu najkvalitnejšiu ochranu. Či už to bude čierny vosk Dinitrol 4941 alebo transparentné vosky Dinitrol 485, ochrnánia karosériu pred koróziou. Spolupracujeme s firmami ktoré renovujú vozidlá. Naše skúsenosti a precíznosť zaručia trvácnu ochranu vášho oldtimera na dlhé roky ! 

Aký význam má ošetrenie podvozku?

Cieľom každého podvozkového nástreku bez ohľadu na jeho typ je chrániť spodnú časť vozidla pred vonkajšími vplyvmi,  s ktorými sa vaše vozidlo počas celej svojej životnosti stretne. V našich geografických podmienkach je najväčšou hrozbou pre podvozok automobilu zmes posypových materiálov, posilnená soľou a vodou. Toto „dokonalé“ abrazívum dokáže časom dokolale odstrániť ako koľvek tvrdý ochraný náter.

Prečo si vybrať pŕave nás ?

Skúsenosti

Dlhoročné skúsenosti v oblasti údržby vozidiel a ochrany podvozkov zaručia maximálne kvalitne odvedenú prácu na vašom vozidle akehokoľvek typu a rozmeru.

0
ošetrených vozidiel

Kvalitné materiály

Používame vyhradené technológiu a materiály značky Dinitrol. Spoločnosť DINOL sa venuje už viac ako 70 rokov vývoju inovatívnych produktov na antikoróznu ochranu vozidiel. Kvalita materiálu sa odzrkadlí na životnosti vášho nástreku.

Fotodokumentácia

Pri každom jednom vozidle robíme fotodokumentáciu pred a po ošetrení. Foto následne zašleme majiteľovi vozidla. Ak pri zákroku zistíme nejaké iné poškodenia alebo únik kvapaliny z motora - všetko zaznamenáme a oznámime majiteľovi.

Laserové čistenie

Ako jediný ponúkame čistenie korózie laserom ! Zatiaľ čo procesy alternatívne k čisteniu laserom, ako pieskovanie, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu obrobku, pracuje laser bezdotykovo a bezo zvyškov.

Niečo z našej práce